Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Vastgoed Adviseurs Online B.V. (hierna te noemen: VAO), gevestigd te Geldrop. VAO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat VAO uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie op te vragen of om producten bij VAO te bestellen.
VAO legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door VAO worden gebruikt om u te informeren over relevante informatie en diensten van VAO. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier. VAO verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten en producten.
Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt VAO geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.
VAO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Check daarom regelmatig dit Privacy statement voor het privacybeleid van VAO.